Секція 1. Теоретико-методологічні засади теоретичної та практичної культурології, мистецтвознавства, педагогіки

СЕКЦІЯ 1

Теоретико-методологічні засади теоретичної та практичної культурології, мистецтвознавства, педагогіки

Модератор секції – Мартинюк Тетяна Володимирівна - доктор мистецтвознавства, професор,  завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
 Секретар секції – Ткаченко Олена Миколаївна - кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ


Хоровий концерт України XVIII століття як важлива складова в історії національної музичної культури.

Творча самореалізація особистості у площині теологічної парадигми православного християнства
Власенко Елеонора Анатоліївна, старший викладач Навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та мистецької освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Розвиток пізнавальних компетентностей   студентів на заняттях з методики трудового навчання.
Власова Тетяна Дем’янівна - викладач методики трудового навчання з практикумом КВНЗ КОР „Білоцероківський гуманітарно-педагогічний коледж”.    
Жанрова специфіка живопису Запорізького Приазов’я в культурному просторі регіону  (остання третина ХХ – початок ХХІ століть)

Розвиток акомпаніаторських та імпровізаційних умінь у майбутніх учителів музики
Губар Микола Григорович – доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання. ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" 

Карпенко Антоніна Петрівна – старший викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Крамська Світлана Григорівна - доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук  

Психологічні особливості підготовки майбутніх вчителів музичного мистетцтва до концертного виступу
Кожевнікова Лариса Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Здоров’язберігаючі технології в контексті розвитку музичної педагогіки
Малашевська Ірина Анатоліївна -  кандидат педагогічних наук,  доцент, докторант Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова.Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упроваджененя системи розвитку художньо-естетичного світогляду та професійної компетентності учителів мистецьких дисциплін.

Формування готовності до професійної діяльності  у майбутніх вчителів образотворчого мистецтва
Шульга Олена Трохимівна - викладач образотворчого мистецтва КВНЗ КОР „Білоцероківський гуманітарно-педагогічний коледж”Комментариев нет:

Отправить комментарий

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

ДВНЗ Переяслав-Хмельницький педагогічний університет

ДВНЗ Переяслав-Хмельницький педагогічний університет